Upozornění pro klienty cestovní kanceláře PETRA TOUR s.r.o.

Dovolte, abychom Vás informovali, že CK PETRA TOUR se dostala do režimu insolvence  a tímto zahajujeme proces likvidace její pojistné události.  VÍCE INFORMACÍ ZDE

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

                   

Cestovní pojištění cizinců K90

Pojištění cizinců u Slavia pojišťovny

 • Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu
 • Snadné sjednání online, kompletně bezpapírově, smlouva vzniká uhrazením pojistného
 • Pojistná smlouva cestovního pojištění cizinců je dokladem o cestovním zdravotním pojištění cizinců při pobytu do 90 dnů podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění
 • Produkt neslouží jako podklad k žádosti o udělení víza, či žádosti o dlouhodobý pobyt nad 90 dní

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

 • Ambulantní péči
 • Léčení v nemocnici
 • Neodkladné ošetření zubů
 • Repatriaci

Zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče
versus
Cestovní pojištění cizinců K90

Rozsah pojištění
Pojištění pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče
 • kryje náklady spojené s akutním lékařským zásahem
 • v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění vztahuje i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
 • vztahuje se na léky předepsané lékařem a na akutní ošetření zubů
 • zdravotní stav pojištěného se před uzavřením smlouvy nezkoumá
 • dítě lze pojistit již od 3. měsíce věku
 • maximální vstupní věk není omezen
 • slevový program pro studenty

Limity

Zdravotní péče a převoz                | 1 600 000 Kč (min. 60 000 €)
Stomatologická péče                      | 3 000 Kč
Ambulantně předepsané léky      | 3 000 Kč

 

Modelový případ

Klient dostane horečku a silné bolesti v krku. Zavolá na asistenční službu a obrátí se na lékaře, kterého mu operátor AS doporučí.
Na základě toho, jaký typ pojištění klient využívá, mu bude hrazená následující péče:

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a to ve výši, která odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Následné kontroly u lékaře hrazeny nejsou.

Rozsah pojištění
Cestovní pojištění cizinců K90
 • Cestovní pojištění cizinců má rozsah rozšířené zdravotní péče nad rámec nutné a neodkladné zdravotní péče. Z důvodu maximální délky pojištění 90 dní však neobsahuje například preventivní a dispenzární péči.
 • pokrývá nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v Schengenském prostoru
 • zahrnuta repatriace nebo přeprava tělesných ostatků pojištěného do mateřské země
 • možnost připojištění občanské odpovědnosti
 • limity odpovědnosti: škoda na zdraví 1 000 000 Kč | škoda na věci 500 000 Kč | následná finanční škoda 250 000 Kč

Limity

Zdravotní péče a převoz            | 2 000 000 Kč (min. 75 000 €)
Stomatologická péče                  | 5 000 Kč
Ambulantně předepsané léky  | 5 000 Kč

Modelový případ

Klient dostane horečku a silné bolesti v krku. Zavolá na asistenční službu a obrátí se na lékaře, kterého mu operátor AS doporučí.
Na základě toho, jaký typ pojištění klient využívá, mu bude hrazená následující péče:

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a to ve výši, která odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Všechny následné kontroly spojené s tímto onemocněním budou také hrazeny.

Smluvní nemocnice


Klienti mohou přednostně využít smluvních nemocnic (viz aktuální seznam), které náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v rozsahu pojistných podmínek účtují přímo Slavia pojišťovně. Klienti tak nemusí náklady hradit a teprve následně vyžadovat pojistné plnění od pojišťovny.

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

Veřejný příslib úhrady zdravotní péče poskytnuté cizincům pojištěným u Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna pojišťuje cizince pro případ čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, při pobytu do 90 dnů.

Naši smluvní pojištěnci jsou pro účely identifikace při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče vybaveni „Průkazem pojištěného“, kterým cizinec dokládá, že má sjednáno zdravotní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny.  

Slavia pojišťovna a.s. se zavazuje uhradit zdravotnickému zařízení v ČR za pojištěného v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami náklady nutné a neodkladné ambulantní a nemocniční zdravotní péče poskytnuté pojištěnému, a to za ceny platné pro účtování zdravotní péče v systému zdravotního pojištění v ČR.

Upozornění
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol, bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. Viz. Urgentní příjem Motol.

Ověřování účinnosti pojištění
Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.

Okamžitá pomoc
a Asistenční služby

Pro případ nehody i poruchy v ČR i zahraničí

Asistenční služba nonstop: +420 255 790 262

česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky

Ověření platného pojištění Po–Pá, 8:00–16:00 +420 255 790 111
Mimo pracovní dny a hodiny: +420 255 790 262
Nebo e-mailem: provoz@slavia-pojistovna.cz


STALA SE ŠKODA, CO TEĎ?

Co dělat v případě škody

Seznam smluvních zdravotnických zařízení

Záleží nám na Vaší spokojenosti.
Uděláme pro Vás první poslední
.

Soubory ke stažení

image-srdceblok

Jsme tu pro Vás za každých okolností.

Chcete sjednat nové pojištění?

(Pouze pro sjednání nového pojištění!)

Zavolejte

Zanechte nám své telefonní číslo.

Brzy Vám zavoláme.

V pracovních dnech 8:00 – 18:00

 

   

  Upozornění: Neslouží k informacím o stávajících smlouvách, likvidaci pojistné události apod. Slouží pouze pro sjednání nových smluv nebo informací o nich. Děkujeme za pochopení.

  Děkujeme
  V pracovních dnech 8:00 – 18:00, Vám zavoláme.
  Zde se zobrazí výsledky vyhledávání