Upozornění pro klienty cestovní kanceláře PETRA TOUR s.r.o.

Dovolte, abychom Vás informovali, že CK PETRA TOUR se dostala do režimu insolvence  a tímto zahajujeme proces likvidace její pojistné události.  VÍCE INFORMACÍ ZDE

Vedení společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva – Mgr. Karel Waisser
Místopředseda představenstva
 – Ing. Tomáš Polák, MBA
Člen představenstva – Mgr. Milan Kolanda
Člen představenstva – Ing. Bohumil Vrhel
Člen představenstva – Mgr. Karel Bezděka, MBA
Člen představenstva – Ing. Petr Pořízek

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady –  Mgr. Jakub Schejbal
Člen dozorčí rady –  Mgr. Adam Herclík
Člen dozorčí rady –  Ing. Libor Kotěšovec
Člen dozorčí rady – Ing. Pavel Sehnal
Člen dozorčí rady – Ing. Pavel Balák
Člen dozorčí rady – Ing. Jiří Staněk

Vedení společnosti

Generální ředitel   Mgr. Karel Waisser
Obchodní ředitel  Mgr. Karel Bezděka, MBA
Finanční ředitel  

Klíčové funkce ve společnosti Slavia pojišťovna

Pojistně – matematická funkce  tools4f, s.r.o.
Funkce řízení rizik –  Ing. Štefan Lesňák
Funkce vnitřního auditu  Petra Slívová
Funkce zajišťování shody s předpisy  Mgr. Martin Bakajsa

Výbor pro audit

Člen výboru –  doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc., Podjavorinské 1604/12, 149 00 Praha 4
Člen výboru –  Ing. Ladislav Jirka, Litochlebská  200/12, 106 00 Praha 10
Člen výboru – Ing. Libor Kotěšovec, Na Klaudiánce 21, 147 00, Praha 4

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání